ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εκτός των αποκλειστικών εκθέσεων του εργαστηρίου μας, οι σπουδαστές μας συμμετέχουν ενεργά σε πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρο τόσο στην πόλη μας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Copyright © Comink.gr All Rights Reserved.